Pożyczki finansowe


uścisk dłoni

Dysponujemy wysoce rozbudowaną ofertą pożyczek finansowych. Główne zalety takiej formy finansowania to łatwy proces wnioskowania, zoptymalizowana ilość formalności do minimum oraz niemal natychmiastowy przelew zawnioskowanych środków. W ramach naszego pośrednictwa finansowego pomagamy klientom w znalezieniu odpowiednich rozwiązań, które nie obciążą zanadto budżetu domowego i nie będą nazbyt wysokie, co przeszkadzałoby w terminowym spłacaniu zobowiązania. Oprócz tego uczestniczymy też w całym procesie dopełniania formalności.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę finansową?

Każda instytucja zwykle formułuje swoje własne wymagania. Z naszych usług związanych z udzielaniem pożyczek finansowych mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Oprócz tego w wielu przypadkach wymogiem koniecznym jest też stałe miejsce zamieszkania oraz posiadanie ważnego dowodu tożsamości. Ponadto niezbędny jest również aktywny numer telefonu oraz konto bankowe, na które zostaną przelane pieniądze. Tylko osoby spełniające powyższe kryteria mają szansę uzyskać pożyczkę finansową.

Udzielamy pożyczek do 20 000 PLN na oświadczenie osobom pracującym, prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom i rencistom* oraz rolnikom.

*dla emerytów oraz rencistów górna granica wieku, w jakim mogą starać się o kredyt/pożyczkę to 80 lat.

Zapoznaj się z ofertą