Ubezpieczenia na życie


para starszych ludzi

Ubezpieczenie na życie to jedyne realne wsparcie dla bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Mamy oczywiście świadomość, iż rozmowy o końcu życia bywają trudne, dlatego też najczęściej są one spychane na dalszy plan. W naszej ocenie warto jednak z wyprzedzeniem zatroszczyć się o to co ważne. Dzięki temu rodzina będzie mogła w spokoju przeżyć stratę, bez czarnej wizji pojawienia się kłopotów finansowych w niedalekiej przyszłości. W naszej ofercie dostępnych jest wiele polis tego rodzaju. Zakres i kwotę ubezpieczenia ustalamy adekwatnie do oczekiwań klienta. Na wypadek śmierci rodzina otrzyma świadczenie w wysokości, jaka zostanie wpisana w umowie.

 

Czy warto posiadać polisę na życie?

Z całą pewnością warto. Można powiedzieć, iż ubezpieczenie na życie to wyraz troski o komfort psychiczny rodziny. W ten sposób bliscy będą bowiem w stanie spłacić różnorodne zobowiązania, którym nie mogliby sprostać bez takiego wsparcia po stracie osoby ubezpieczonej. Tego rodzaju polisę można bowiem potraktować jako zabezpieczenie finansowe, dzięki któremu rodzina w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny lub utraty dochodu z uwagi na ciężki i trwały uszczerbek na zdrowiu, nie będzie musiała zmieniać miejsca zamieszkania. Takie wsparcie będzie także świetnym buforem bezpieczeństwa. Zgromadzony kapitał można przekazać później np. dzieciom, aby miały zdecydowanie lepszy i łatwiejszy start.